Metoder

Vi tror på, at optimeringen af forsyningskæden ikke kun drejer sig om at fokusere på at minimere transportomkostning gennem udbudsrunder og lignende.

Vi har set, at de interne processer i virksomheden rummer mindst lige så store målbare forbedringspotentialer, samtidigt med at proces-tankegangen er en unik mulighed for at differentiere virksomheder fra konkurrenterne. ”Perfekte” processer er ekstremt svære at efterligne og dermed en vigtig konkurrenceparameter. 

Et struktureret projektforløb med velkendte og afprøvede analysemetoder hentet fra BPR (Business Process Reengineering), LEAN, Benchmarking, Best Practice, SCOR, Value Chain Mapping, er derfor en del af værktøjskassen hos os. 

På ”jysk” betyder det blot, at vi er i stand til at løse komplekse problemstillinger i  tværgående processer i forsyningskæden hvis dette måtte være udfordringen.