Case 2:

Multinational produktionsvirksomhed med salgsselskaber

Udfordring   Løsning   Effekt

En ekstrem serviceorienteret og kundevenlig tilgang til datterselskaber, agenter, distributører og kunder

Manglende bevidst udlevelse af valgt strategi, og manglende/ meget ringe ledelsesrapportering

Dobbelt og manuel ordrehåndtering - forældede IT systemer og procedurer i forsyningskæden

Manglende interne kunde-/leverandørforhold mellem salgs og forsyningsprocesserne, samt internt i Salg

En traditionelt opbygget organisation med siloer mellem salg og produktion, og manglende procesperspektiv

Meget lille forandringsvillighed på operationelt plan og med en stærk uformel organisation og manglende respekt for de officielle kommandoveje

En skæv fordeling mellem nødvendige kompetence og bestående i de forskellige roller

Manglende gennemsigtighed i forsyningskædens omkostninger, og ringe mulighed for at bruge distribution som salgsparameter

Et markant antal transportleverandører (60) og traditionel opfattelse af transportleverandørernes rolle

 

Gennemgribende kortlægning af de administrative processer

Traditionel shippingafdeling lukkes, og processerne overgår fra Produktion til Salgs ansvarsområde

Reduktion samt tilpasning af organisationen gennem fokus på kompetenceudvikling og gennem maksimal involvering af personalet i forandringerne

Reduktion af ikke-værdiskabende arbejdsgange og fjernelse af spild

Automatisering (IT understøtning) af hele salgs og ordrehåndteringsprocessen

Nedarvning af overordnede strategiske mål og udrulning af den valgte strategi

Udbudsrunde på ind- og udgående transporter (Tank, Oversø, Kurer, Bil, lageraftaler)

Tværgående projektgrupper nedsættes med fokus på at strømline processen fra ordre til levering

 

2 roller sammenlægges til een ny (Salgskoordinator rollen) med et større ansvarsområder med mere interessante opgaver

Forbedret understøtning af de kundevendte (Salgs) processer med færre ansatte

Rensede administrative processer, klare ansvars- og rollefordelinger samt klare snitflader

Frigørelse af kapacitet i den bestående organisation plus 3,0 mio i samlede direkte besparelser

Forandringsvillighed på taktisk og operationelt niveau

Lavere omkostningsniveau med forbedret service - 3,6 mio. i direkte besparelse på transport og logistikrelaterede områder - direkte på bundlinjen